TENS co to jest
Jak leczyć TENS? Definicja: transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS) sposób leczenia.

Czy przydatne?

Definicja TENS

Definicja TENS: Przezskórna stymulacja nerwów (z angielskiego: transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS) sposób leczenia przewlekłych choroby bólowych. Może być ona służąca także w ostrym stanie dolegliwości, bo nie jest wymagane ułożenie elektrod bezpośrednio w miejscu bólu.Wyróżniamy 4 typy ułożeń:- na odpowiednim dermatomie,- przykręgosłupowo,- na przebiegu nerwu obwodowego,- „na krzyż” wokół miejsca bólu.Elektrody nie powinny być ułożone poniżej miejsca bólu. Możliwe jest ułożenie 2 albo 4 elektrod. Lepsze działanie terapeutyczne wykazuje ułożenie czteroelektrodowe z racji na większy region działania. Do tego celu używamy dwóch sprzężonych ze sobą obwodów elektrycznych. Anodę układamy zwykle przykręgosłupowo, a katodę na przebiegu nerwu obwodowego

  • Dodano:
  • Autor: