Uzdrowko co to jest
Jak leczyć Uzdrowisko? Definicja: leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne i właściwości.

Czy przydatne?

Definicja Uzdrowisko

Definicja UZDROWISKO: to miejscowość dysponująca naturalnymi czynnikami leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne i właściwości klimatyczne. Warunkiem stworzenia miejscowości uzdrowiskowej jest występowanie walorów przyrodniczych. Wody mineralne służą do kąpieli leczniczych i do kuracji pitnej, a właściwości klimatyczne służące są w klimatoterapii. W Polsce termin uzdrowiska został zdefiniowany ustawowo jako region, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu zastosowania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych.by dostać status uzdrowiska w Polsce region musi spełnić spełniający warunki:- posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych,- posiada klimat o właściwościach leczniczych,- na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego,- spełnia określone w regulaminach o ochronie środowiska wymogi w relacji do środowiska,- posiada infrastrukturę techniczną w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w dziedzinie transportu zbiorowego, a również prowadzi gospodarkę odpadami.Warunkami naturalnymi koniecznymi do prowadzenia lecznictwa są właściwości lecznicze klimatu, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, naturalne zasoby wód mineralnych, gazów i peloidów (borowin), leczniczy wpływ morza i inne czynniki biofizyczne środowiska wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka...by uzdrowisko pełniło własną funkcję w sposób właściwy musi posiadać na swoim terenie: pijalnie wód mineralnych, kąpieliska (łazienki), inhalatornie czy park zdrojowy. U uzdrowiskach buduje się zazwyczaj obiekty sanatoryjne i szpitale uzdrowiskowe. Powstaje tu także infrastruktura wypoczynkowa w formie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, obiektów kulturalnych (teatry letnie, muszle koncertowe i tym podobne) i gastronomicznych. W układzie przestrzennym miejscowości uzdrowiskowej zwykle oddziela się wyraźnie część mieszkalną od części, gdzie zgrupowane są obiekty lecznicze. Miejscem łączącym te dwie jednostki morfologiczne uzdrowiska jest przeważnie park zdrojowy

  • Dodano:
  • Autor: