controlling cena detaliczna co to jest
Controlling, Cena Detaliczna, Cykl Koniunkturalny, Cena Hurtowa, Cesja (Assignment), Czek.

Definicje podatkowe na C

 • Co to jest Cheque Czeki Definicja bankowi poprzez właściciela rachunku , by wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są
 • Co to jest Ubezpieczenia Cesja Definicja stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz
 • Co to jest Bankierski Czek Definicja jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi sposobność uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta
 • Co to jest Umowna Cena Definicja występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się przez negocjacje pomiędzy producentem a odbiorcą
 • Co to jest Produkcyjny Cykl Definicja produkcyjnego do jego zakończenia; czas cyklu zależy między innymi od specyfiki produkcji, organizacji pracy, poziomu techniki czy poziomu
 • Co to jest Produkcji Czynniki Definicja zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu produkcji
 • Co to jest Maksymalna Cena Definicja ustalony poprzez kraj pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje
 • Co to jest Cit Definicja Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych
 • Co to jest Brutto Cena Definicja wartość towaru (usługi) wspólnie z naliczonym podatkiem VAT
 • Co to jest Dumpingowa Cena Definicja zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca wydatków produkcji
 • Co to jest Gospodarka Czarna Definicja do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia
 • Co to jest Cena Definicja zapłacona sprzedającemu za dany wytwór albo usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje i inne koszty
 • Co to jest Monopolowa Cena Definicja zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana poprzez monopol
 • Co to jest Netto Cena Definicja wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT
 • Co to jest Rozrachunkowy Czek Definicja służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku
 • Co to jest Assignment Cesja Definicja a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo
 • Co to jest Hurtowa Cena Definicja cena sprzedaży oferowana poprzez przedsiębiorstwa handlu hurtowego; obejmuje cenę zbytu zwiększoną o marżę hurtową
 • Co to jest Koniunkturalny Cykl Definicja zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej
 • Co to jest Detaliczna Cena Definicja cena oferowana nabywcy za wyrób w punkcie sprzedaży
 • Co to jest Controlling Definicja mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych

Pojęcie o podatkach

Aspekty podatkowe, rozliczenia finansowe. Sprawozdania i pisma. Definicje podatkowe.

Prawo podatkowe. Wyjaśnienia i interpretacje prawa. Terminy podatku i jego opłaty.

Definicja Controlling, Cena Detaliczna, Cykl Koniunkturalny, Cena Hurtowa, Cesja (Assignment), Czek Rozrachunkowy, Cena Netto, Cena Monopolowa, Cena, Czarna Gospodarka informacje.

Co to jest Controlling, Cena Detaliczna, Cykl Koniunkturalny, Cena wyjaśnienie.