Agent Ubezpieczeniowy co to jest
Definicja Agent Ubezpieczeniowy. Co oznacza osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Agent Ubezpieczeniowy

Definicja: Osoba fizyczna, prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu albo do pośredniczenia przy zawieraniu umów. Działalność agencyjna realizowana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w dziedzinie ubezpieczeń. Takie zezwolenie posiada agent ubezpieczeniowy, który jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli agentem ubezpieczeniowym jest osoba prawna albo firma nie posiadająca osobowości prawnej (na przykład firma cywilna), wówczas działalność agencyjną może wykonywać wyłącznie dzięki osób fizycznych posiadających zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Agent w odróżnieniu do brokera działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Czym jest Ubezpieczeniowy Agent znaczenie w Słownik finansowy A .