Agent Ubezpieczeniowy co to jest
Definicja Agent Ubezpieczeniowy. Co oznacza osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Agent Ubezpieczeniowy

Definicja AGENT UBEZPIECZENIOWY: Osoba fizyczna, prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu albo do pośredniczenia przy zawieraniu umów. Działalność agencyjna realizowana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w dziedzinie ubezpieczeń. Takie zezwolenie posiada agent ubezpieczeniowy, który jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli agentem ubezpieczeniowym jest osoba prawna albo firma nie posiadająca osobowości prawnej (na przykład firma cywilna), wówczas działalność agencyjną może wykonywać wyłącznie dzięki osób fizycznych posiadających zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Agent w odróżnieniu do brokera działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Znaczenie Akcja Na Okaziciela:
Słownik akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Alokacja:
Słownik wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu emerytalnego poprzez ZUS pobierana jest prowizja poprzez ZUS i PTE. Od składki odejmuje się również drobne koszty na rzecz banku depozytariusza agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Auto-Casco:
Słownik Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia albo uszkodzenia agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Akcyza:
Słownik Podatek pośredni nakładanym na wybrane towary konsumpcyjne agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Akcja Uprzywilejowana:
Słownik akcja dająca dodatkowe przywileje takiej jak agent ubezpieczeniowy.

Czym jest Agent Ubezpieczeniowy znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: