Akcyza co to jest
Definicja Akcyza. Co oznacza Podatek pośredni nakładanym na wybrane towary konsumpcyjne. Co to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Akcyza

Definicja AKCYZA: Podatek pośredni nakładanym na wybrane towary konsumpcyjne.

Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Słownik wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki akcyza.
Znaczenie Amortyzacja:
Słownik a więc pomniejszenie albo strata wartości środka trwałego w konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania akcyza.
Znaczenie Akcja Uprzywilejowana:
Słownik akcja dająca dodatkowe przywileje takiej jak akcyza.
Znaczenie Agent Ubezpieczeniowy:
Słownik prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu albo do akcyza.
Znaczenie All Risks:
Słownik Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU - ogólnych warunkach umowy akcyza.

Czym jest Akcyza znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: