Aktywa Finansowe co to jest
Definicja Aktywa Finansowe. Co oznacza obligacje. Aktywa finansowe to papiery uprawniające ich.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywa Finansowe

Definicja AKTYWA FINANSOWE: do aktywów finansowych należą na przykład weksle, akcje i obligacje. Aktywa finansowe to papiery uprawniające ich posiadacza do otrzymywania ustalonych płatności odsetek w ściśle określonym czasie.

Znaczenie Assets Managment:
Słownik Inaczej kierowanie aktywami aktywa finansowe.
Znaczenie Agent Ubezpieczeniowy:
Słownik prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu albo do aktywa finansowe.
Znaczenie Alokacja:
Słownik wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu emerytalnego poprzez ZUS pobierana jest prowizja poprzez ZUS i PTE. Od składki odejmuje się również drobne koszty na rzecz banku depozytariusza aktywa finansowe.
Znaczenie Akredytywa:
Słownik forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku służąca jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu aktywa finansowe.
Znaczenie Akcja Imienna:
Słownik być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem właściciela (i regularnie za zgodą zarządu firmy). Zarząd firmy zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, a więc księgę akcyjną, gdzie figuruje aktywa finansowe.

Czym jest Aktywa Finansowe znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: