Aktywa Netto Funduszu co to jest
Definicja Aktywa Netto Funduszu. Co oznacza funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywa Netto Funduszu

Definicja AKTYWA NETTO FUNDUSZU: wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki.

Znaczenie Alokacja:
Słownik wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu emerytalnego poprzez ZUS pobierana jest prowizja poprzez ZUS i PTE. Od składki odejmuje się również drobne koszty na rzecz banku depozytariusza aktywa netto funduszu.
Znaczenie All Risks:
Słownik Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU - ogólnych warunkach umowy aktywa netto funduszu.
Znaczenie Amortyzacja:
Słownik a więc pomniejszenie albo strata wartości środka trwałego w konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania aktywa netto funduszu.
Znaczenie Aktywa Finansowe:
Słownik do aktywów finansowych należą na przykład weksle, akcje i obligacje. Aktywa finansowe to papiery uprawniające ich posiadacza do otrzymywania ustalonych płatności odsetek w ściśle określonym czasie aktywa netto funduszu.
Znaczenie Akredytywa:
Słownik forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku służąca jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu aktywa netto funduszu.

Czym jest Aktywa Netto Funduszu znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: