Aktywa (assets co to jest
Definicja Aktywa (assets). Co oznacza ogół środków gospodarczych, którymi dysponuje w danym.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywa (assets)

Definicja AKTYWA (ASSETS): ogół środków gospodarczych, którymi dysponuje w danym momencie przedsiębiorstwo.

Znaczenie Abolicja:
Słownik dorażne uchylenie karalności czynu zabronionego pod grożbą kary aktywa (assets).
Znaczenie Aktywa Finansowe:
Słownik do aktywów finansowych należą na przykład weksle, akcje i obligacje. Aktywa finansowe to papiery uprawniające ich posiadacza do otrzymywania ustalonych płatności odsetek w ściśle określonym czasie aktywa (assets).
Znaczenie Agent Ubezpieczeniowy:
Słownik prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu albo do aktywa (assets).
Znaczenie Akcja Imienna:
Słownik być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem właściciela (i regularnie za zgodą zarządu firmy). Zarząd firmy zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, a więc księgę akcyjną, gdzie figuruje aktywa (assets).
Znaczenie Akcyza:
Słownik Podatek pośredni nakładanym na wybrane towary konsumpcyjne aktywa (assets).

Czym jest Aktywa (assets znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: