All Rks co to jest
Definicja All Risks. Co oznacza majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych.

Czy przydatne?

Co to jest All Risks

Definicja: Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU - ogólnych warunkach umowy.

Czym jest Risks All znaczenie w Słownik finansowy A .