Amortyzacja co to jest
Definicja Amortyzacja. Co oznacza konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania. Co to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Amortyzacja

Definicja AMORTYZACJA: a więc pomniejszenie albo strata wartości środka trwałego w konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania.

Znaczenie Akcja Imienna:
Słownik być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem właściciela (i regularnie za zgodą zarządu firmy). Zarząd firmy zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, a więc księgę akcyjną, gdzie figuruje amortyzacja.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Słownik wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki amortyzacja.
Znaczenie Aktywa Finansowe:
Słownik do aktywów finansowych należą na przykład weksle, akcje i obligacje. Aktywa finansowe to papiery uprawniające ich posiadacza do otrzymywania ustalonych płatności odsetek w ściśle określonym czasie amortyzacja.
Znaczenie Asekurator:
Słownik Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe amortyzacja.
Znaczenie Akcyza:
Słownik Podatek pośredni nakładanym na wybrane towary konsumpcyjne amortyzacja.

Czym jest Amortyzacja znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: