Amortyzacja co to jest
Definicja Amortyzacja. Co oznacza konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania. Co to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Amortyzacja

Definicja AMORTYZACJA: a więc pomniejszenie albo strata wartości środka trwałego w konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania.

Znaczenie Aport:
Słownik świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego albo akcyjnego, wniesione do firmy kapitałowej w formie niepieniężnej amortyzacja.
Znaczenie Akcyza:
Słownik Podatek pośredni nakładanym na wybrane towary konsumpcyjne amortyzacja.
Znaczenie Audyt:
Słownik ocena organizacji, mechanizmów, mechanizmów czy produktów, która powinna być realizowana poprzez kompetentne i obiektywne osoby, albo spółki amortyzacja.
Znaczenie Akcja Na Okaziciela:
Słownik akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy amortyzacja.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Słownik wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki amortyzacja.

Czym jest Amortyzacja znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: