Amortyzacja co to jest
Definicja Amortyzacja. Co oznacza konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania. Co to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Amortyzacja

Definicja AMORTYZACJA: a więc pomniejszenie albo strata wartości środka trwałego w konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania.

Znaczenie Akcja Uprzywilejowana:
Słownik akcja dająca dodatkowe przywileje takiej jak amortyzacja.
Znaczenie Abolicja:
Słownik dorażne uchylenie karalności czynu zabronionego pod grożbą kary amortyzacja.
Znaczenie Akcja Imienna:
Słownik być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem właściciela (i regularnie za zgodą zarządu firmy). Zarząd firmy zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, a więc księgę akcyjną, gdzie figuruje amortyzacja.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Słownik wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki amortyzacja.
Znaczenie Aport:
Słownik świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego albo akcyjnego, wniesione do firmy kapitałowej w formie niepieniężnej amortyzacja.

Czym jest Amortyzacja znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: