Aport co to jest
Definicja Aport. Co oznacza wniesione do firmy kapitałowej w formie niepieniężnej. Co to jest Aport.

Czy przydatne?

Co to jest Aport

Definicja APORT: świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego albo akcyjnego, wniesione do firmy kapitałowej w formie niepieniężnej.

Znaczenie Assets Managment:
Słownik Inaczej kierowanie aktywami aport.
Znaczenie Akcja Uprzywilejowana:
Słownik akcja dająca dodatkowe przywileje takiej jak aport.
Znaczenie Akredytywa:
Słownik forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku służąca jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu aport.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Słownik wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki aport.
Znaczenie All Risks:
Słownik Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU - ogólnych warunkach umowy aport.

Czym jest Aport znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: