Aport co to jest
Definicja Aport. Co oznacza wniesione do firmy kapitałowej w formie niepieniężnej. Co to jest Aport.

Czy przydatne?

Co to jest Aport

Definicja APORT: świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego albo akcyjnego, wniesione do firmy kapitałowej w formie niepieniężnej.

Znaczenie Akcyza:
Słownik Podatek pośredni nakładanym na wybrane towary konsumpcyjne aport co to jest.
Znaczenie Abolicja:
Słownik dorażne uchylenie karalności czynu zabronionego pod grożbą kary aport definicja.
Znaczenie Akredytywa:
Słownik forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku służąca jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu aport co znaczy.
Znaczenie Audyt:
Słownik ocena organizacji, mechanizmów, mechanizmów czy produktów, która powinna być realizowana poprzez kompetentne i obiektywne osoby, albo spółki aport słownik.
Znaczenie Agent Ubezpieczeniowy:
Słownik prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu albo do aport znaczenie.

Czym jest Aport znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: