Asekurator co to jest
Definicja Asekurator. Co oznacza Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo.

Czy przydatne?

Co to jest Asekurator

Definicja ASEKURATOR: Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.

Znaczenie Akcja Uprzywilejowana:
Słownik akcja dająca dodatkowe przywileje takiej jak asekurator.
Znaczenie Akcjonariusz:
Słownik współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy asekurator.
Znaczenie Aport:
Słownik świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego albo akcyjnego, wniesione do firmy kapitałowej w formie niepieniężnej asekurator.
Znaczenie Akcja Na Okaziciela:
Słownik akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy asekurator.
Znaczenie All Risks:
Słownik Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU - ogólnych warunkach umowy asekurator.

Czym jest Asekurator znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: