Asekurator co to jest
Definicja Asekurator. Co oznacza Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo.

Czy przydatne?

Co to jest Asekurator

Definicja ASEKURATOR: Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.

Znaczenie Amortyzacja:
Słownik a więc pomniejszenie albo strata wartości środka trwałego w konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania asekurator.
Znaczenie Assets Managment:
Słownik Inaczej kierowanie aktywami asekurator.
Znaczenie Auto-Casco:
Słownik Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia albo uszkodzenia asekurator.
Znaczenie Akcja Na Okaziciela:
Słownik akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy asekurator.
Znaczenie Agent Ubezpieczeniowy:
Słownik prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu albo do asekurator.

Czym jest Asekurator znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: