Auto-casco co to jest
Definicja Auto-casco. Co oznacza Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia.

Czy przydatne?

Co to jest Auto-casco

Definicja AUTO-CASCO: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia albo uszkodzenia.

Znaczenie Aktywa Finansowe:
Słownik do aktywów finansowych należą na przykład weksle, akcje i obligacje. Aktywa finansowe to papiery uprawniające ich posiadacza do otrzymywania ustalonych płatności odsetek w ściśle określonym czasie auto-casco.
Znaczenie Akcjonariusz:
Słownik współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy auto-casco.
Znaczenie Amortyzacja:
Słownik a więc pomniejszenie albo strata wartości środka trwałego w konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania auto-casco.
Znaczenie Akcja Na Okaziciela:
Słownik akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy auto-casco.
Znaczenie Asekurator:
Słownik Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe auto-casco.

Czym jest Auto-casco znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: