Auto-casco co to jest
Definicja Auto-casco. Co oznacza Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia.

Czy przydatne?

Co to jest Auto-casco

Definicja AUTO-CASCO: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia albo uszkodzenia.

Znaczenie Akcja Na Okaziciela:
Słownik akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy auto-casco co znaczy.
Znaczenie Akredytywa:
Słownik forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku służąca jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu auto-casco krzyżówka.
Znaczenie Aport:
Słownik świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego albo akcyjnego, wniesione do firmy kapitałowej w formie niepieniężnej auto-casco co to jest.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Słownik wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki auto-casco słownik.
Znaczenie Agent Ubezpieczeniowy:
Słownik prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu albo do auto-casco czym jest.

Czym jest Auto-casco znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: