Bank Emyjny co to jest
Definicja Bank Emisyjny. Co oznacza prawnym środkiem płatniczym w danym państwie, ustala rozmiar.

Czy przydatne?

Co to jest Bank Emisyjny

Definicja BANK EMISYJNY: ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w danym państwie, ustala rozmiar ich emisji i okres wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i klasyfikuje liczba pieniądza w obiegu. W Polsce to jest Narodowy Bank Polski.

Znaczenie Bezrobocie Strukturalne:
Słownik bezrobocie spowodowane niedostosowaniem struktury podaży rynku pracy do struktury popytu na pracę - np. z racji na kwalifikacje bank emisyjny.
Znaczenie Biznes:
Słownik przedsięwzięcie handlowe albo produkcyjne; spółka realizująca to przedsięwzięcie bank emisyjny.
Znaczenie Baza Monetarna:
Słownik suma gotówki i depozytów bankowych na rachunkach w banku centralnym bank emisyjny.
Znaczenie Boom:
Słownik ustalenie dotyczące nagłego przyrost koniunktury bank emisyjny.
Znaczenie Bank:
Słownik działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego i innych czynności, ustalonych przepisami prawa i wymienionych w statucie bank emisyjny.

Czym jest Bank Emisyjny znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: