Bank Emyjny co to jest
Definicja Bank Emisyjny. Co oznacza prawnym środkiem płatniczym w danym państwie, ustala rozmiar.

Czy przydatne?

Co to jest Bank Emisyjny

Definicja BANK EMISYJNY: ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w danym państwie, ustala rozmiar ich emisji i okres wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i klasyfikuje liczba pieniądza w obiegu. W Polsce to jest Narodowy Bank Polski.

Znaczenie Biznes:
Słownik przedsięwzięcie handlowe albo produkcyjne; spółka realizująca to przedsięwzięcie bank emisyjny.
Znaczenie Bezrobocia Stopa Naturalna:
Słownik stopa bezrobocia występująca, gdy rynek pracy jest w równowadze; daje wiedzę, jaka część siły roboczej nie chce podjąć pracy za płacę równowagi bank emisyjny.
Znaczenie Bank:
Słownik działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego i innych czynności, ustalonych przepisami prawa i wymienionych w statucie bank emisyjny.
Znaczenie Broker Ubezpieczeniowy:
Słownik pośrednik pomiędzy osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Działa w imieniu i w interesie swojego klienta. Działalność brokerska bazuje na zawieraniu i wykonywaniu umów bank emisyjny.
Znaczenie Blokada Ekonomiczna:
Słownik sankcje gospodarcze, embargo; środki podjęte poprzez kraj albo grupę krajów w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego bank emisyjny.

Czym jest Bank Emisyjny znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: