Bessa co to jest
Definicja Bessa. Co oznacza długookresowy spadek kursu papierów wartościowych albo cen towarów.

Czy przydatne?

Co to jest Bessa

Definicja BESSA: (inaczej rynek niedżwiedzia) termin oznaczający długookresowy spadek kursu papierów wartościowych albo cen towarów notowanych na giełdzie.

Znaczenie Baza Odsetkowa:
Słownik do obliczania odsetek. Za bazę odsetkową przyjmuje się 365 albo 360 dni w roku. Jeśli korzysta się z kapitału na przykład poprzez 45 dni, to do obliczania odsetek przyjmuje się rozmiar 45/365 albo bessa.
Znaczenie Boom:
Słownik ustalenie dotyczące nagłego przyrost koniunktury bessa.
Znaczenie Bezrobocie:
Słownik zdarzenie polegające na tym, iż pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Z kolei wg Międzynarodowej bessa.
Znaczenie Barter:
Słownik zamiana bezgotówkowa, a więc wyrób za wyrób bessa.
Znaczenie Bilans:
Słownik kolekcja nakładów, kosztów albo wydatków z jednej strony i korzyści, przychodów, zysków i tym podobne z drugiej strony bessa.

Czym jest Bessa znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: