Bessa co to jest
Definicja Bessa. Co oznacza długookresowy spadek kursu papierów wartościowych albo cen towarów.

Czy przydatne?

Co to jest Bessa

Definicja BESSA: (inaczej rynek niedżwiedzia) termin oznaczający długookresowy spadek kursu papierów wartościowych albo cen towarów notowanych na giełdzie.

Znaczenie Baza Monetarna:
Słownik suma gotówki i depozytów bankowych na rachunkach w banku centralnym bessa.
Znaczenie Bezrobocie Utajone:
Słownik nie objęte statystyką; w gospodarce socjalistycznej występuje w formie nadzatrudnienia; w państwach rozwiniętych jest rezultatem zachowań tych ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy na bessa.
Znaczenie Broker Ubezpieczeniowy:
Słownik pośrednik pomiędzy osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Działa w imieniu i w interesie swojego klienta. Działalność brokerska bazuje na zawieraniu i wykonywaniu umów bessa.
Znaczenie Bezrobocie Strukturalne:
Słownik bezrobocie spowodowane niedostosowaniem struktury podaży rynku pracy do struktury popytu na pracę - np. z racji na kwalifikacje bessa.
Znaczenie Boom:
Słownik ustalenie dotyczące nagłego przyrost koniunktury bessa.

Czym jest Bessa znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: