Bezrobocie Utajone co to jest
Definicja Bezrobocie Utajone. Co oznacza socjalistycznej występuje w formie nadzatrudnienia; w.

Czy przydatne?

Co to jest Bezrobocie Utajone

Definicja BEZROBOCIE UTAJONE: ukryte; bezrobocie nie objęte statystyką; w gospodarce socjalistycznej występuje w formie nadzatrudnienia; w państwach rozwiniętych jest rezultatem zachowań tych ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy na skutek beznadziejności swoich usiłowań.

Znaczenie Bessa:
Słownik inaczej rynek niedżwiedzia) termin oznaczający długookresowy spadek kursu papierów wartościowych albo cen towarów notowanych na giełdzie bezrobocie utajone.
Znaczenie Boom:
Słownik ustalenie dotyczące nagłego przyrost koniunktury bezrobocie utajone.
Znaczenie Bank:
Słownik działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego i innych czynności, ustalonych przepisami prawa i wymienionych w statucie bezrobocie utajone.
Znaczenie Bank Centralny:
Słownik bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych i realizuje ich zlecenia płatnicze. W bezrobocie utajone.
Znaczenie Baza Odsetkowa:
Słownik do obliczania odsetek. Za bazę odsetkową przyjmuje się 365 albo 360 dni w roku. Jeśli korzysta się z kapitału na przykład poprzez 45 dni, to do obliczania odsetek przyjmuje się rozmiar 45/365 albo bezrobocie utajone.

Czym jest Bezrobocie Utajone znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: