Bezrobocie Utajone co to jest
Definicja Bezrobocie Utajone. Co oznacza socjalistycznej występuje w formie nadzatrudnienia; w.

Czy przydatne?

Co to jest Bezrobocie Utajone

Definicja BEZROBOCIE UTAJONE: ukryte; bezrobocie nie objęte statystyką; w gospodarce socjalistycznej występuje w formie nadzatrudnienia; w państwach rozwiniętych jest rezultatem zachowań tych ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy na skutek beznadziejności swoich usiłowań.

Znaczenie Bon Skarbowy:
Słownik krótkoterminowy papier wartościowy emitowany poprzez Skarb Państwa, gdzie zobowiązuje się on do jego wykupu w określonym terminie bezrobocie utajone.
Znaczenie Bank:
Słownik działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego i innych czynności, ustalonych przepisami prawa i wymienionych w statucie bezrobocie utajone.
Znaczenie Blokada Ekonomiczna:
Słownik sankcje gospodarcze, embargo; środki podjęte poprzez kraj albo grupę krajów w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego bezrobocie utajone.
Znaczenie Bank Emisyjny:
Słownik emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w danym państwie, ustala rozmiar ich emisji i okres wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg bezrobocie utajone.
Znaczenie Bezrobocie Strukturalne:
Słownik bezrobocie spowodowane niedostosowaniem struktury podaży rynku pracy do struktury popytu na pracę - np. z racji na kwalifikacje bezrobocie utajone.

Czym jest Bezrobocie Utajone znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: