Bezrobocie Utajone co to jest
Definicja Bezrobocie Utajone. Co oznacza socjalistycznej występuje w formie nadzatrudnienia; w.

Czy przydatne?

Co to jest Bezrobocie Utajone

Definicja BEZROBOCIE UTAJONE: ukryte; bezrobocie nie objęte statystyką; w gospodarce socjalistycznej występuje w formie nadzatrudnienia; w państwach rozwiniętych jest rezultatem zachowań tych ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy na skutek beznadziejności swoich usiłowań.

Znaczenie Biznesplan:
Słownik obiekt planowania strategicznego. Wytycza cele, sposoby działania i pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych bezrobocie utajone.
Znaczenie Bank Emisyjny:
Słownik emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w danym państwie, ustala rozmiar ich emisji i okres wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg bezrobocie utajone.
Znaczenie Bon Skarbowy:
Słownik krótkoterminowy papier wartościowy emitowany poprzez Skarb Państwa, gdzie zobowiązuje się on do jego wykupu w określonym terminie bezrobocie utajone.
Znaczenie Bezrobocie Klasyczne:
Słownik bezrobocie występujące, gdy wynagrodzenie jest utrzymywana powyżej poziomu równowagi bezrobocie utajone.
Znaczenie Brutto:
Słownik a więc bez potrąceń; na przykład masa brutto to masa towaru wspólnie z opakowaniem; w makroekonomii - wspólnie z amortyzacją, na przykład Wytwór Krajowy Brutto bezrobocie utajone.

Czym jest Bezrobocie Utajone znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: