Cena Dumpingowa co to jest
Definicja Cena Dumpingowa. Co oznacza opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena.

Czy przydatne?

Co to jest Cena Dumpingowa

Definicja CENA DUMPINGOWA: służąca w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca wydatków produkcji.

Znaczenie Cena:
Słownik dla nabywcy cenę stanowi łączna stawka zapłacona sprzedającemu za dany wytwór albo usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje i inne koszty cena dumpingowa.
Znaczenie Cesja (Ubezpieczenia):
Słownik umowie ubezpieczeniowej stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), na cena dumpingowa.
Znaczenie Czeki (Cheque):
Słownik pisemne polecenie wydane bankowi poprzez właściciela rachunku , by wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych cena dumpingowa.
Znaczenie Cena Netto:
Słownik wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT cena dumpingowa.
Znaczenie Controlling:
Słownik mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych cena dumpingowa.

Czym jest Cena Dumpingowa znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: