Cena Dumpingowa co to jest
Definicja Cena Dumpingowa. Co oznacza opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena.

Czy przydatne?

Co to jest Cena Dumpingowa

Definicja CENA DUMPINGOWA: służąca w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca wydatków produkcji.

Znaczenie Czynniki Produkcji:
Słownik zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu produkcji cena dumpingowa.
Znaczenie Cena Maksymalna:
Słownik ustalony poprzez kraj pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje cena dumpingowa.
Znaczenie Controlling:
Słownik mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych cena dumpingowa.
Znaczenie Cesja (Ubezpieczenia):
Słownik umowie ubezpieczeniowej stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), na cena dumpingowa.
Znaczenie Czek Rozrachunkowy:
Słownik służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku cena dumpingowa.

Czym jest Cena Dumpingowa znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: