Cena Umowna co to jest
Definicja Cena Umowna. Co oznacza ustalało się przez negocjacje pomiędzy producentem a odbiorcą. Co.

Czy przydatne?

Co to jest Cena Umowna

Definicja CENA UMOWNA: występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się przez negocjacje pomiędzy producentem a odbiorcą.

Znaczenie Czek Bankierski:
Słownik trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi sposobność uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta cena umowna.
Znaczenie Cena:
Słownik dla nabywcy cenę stanowi łączna stawka zapłacona sprzedającemu za dany wytwór albo usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje i inne koszty cena umowna.
Znaczenie Czek Rozrachunkowy:
Słownik służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku cena umowna.
Znaczenie Cena Hurtowa:
Słownik cena sprzedaży oferowana poprzez przedsiębiorstwa handlu hurtowego; obejmuje cenę zbytu zwiększoną o marżę hurtową cena umowna.
Znaczenie Cesja (Assignment):
Słownik Cesja to przeniesienie praw własności, a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą cena umowna.

Czym jest Cena Umowna znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: