Cesja (assignment co to jest
Definicja Cesja (assignment). Co oznacza roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy.

Czy przydatne?

Co to jest Cesja (assignment)

Definicja CESJA (ASSIGNMENT): Cesja to przeniesienie praw własności, a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą.

Znaczenie Cena Monopolowa:
Słownik zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana poprzez monopol cesja (assignment).
Znaczenie Cykl Koniunkturalny:
Słownik zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej cesja (assignment).
Znaczenie Cena Maksymalna:
Słownik ustalony poprzez kraj pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje cesja (assignment).
Znaczenie Cena Detaliczna:
Słownik cena oferowana nabywcy za wyrób w punkcie sprzedaży cesja (assignment).
Znaczenie Czarna Gospodarka:
Słownik szara strefa, podziemna nie deklarowana do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia cesja (assignment).

Czym jest Cesja (assignment znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: