Cesja (ubezpieczenia co to jest
Definicja Cesja (ubezpieczenia). Co oznacza wypłata odszkodowania albo jego części dokonana.

Czy przydatne?

Co to jest Cesja (ubezpieczenia)

Definicja CESJA (UBEZPIECZENIA): Zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), na przykład bankowi.

Znaczenie Czarna Gospodarka:
Słownik szara strefa, podziemna nie deklarowana do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia cesja (ubezpieczenia).
Znaczenie Cena Monopolowa:
Słownik zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana poprzez monopol cesja (ubezpieczenia).
Znaczenie Czeki (Cheque):
Słownik pisemne polecenie wydane bankowi poprzez właściciela rachunku , by wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych cesja (ubezpieczenia).
Znaczenie Cena Hurtowa:
Słownik cena sprzedaży oferowana poprzez przedsiębiorstwa handlu hurtowego; obejmuje cenę zbytu zwiększoną o marżę hurtową cesja (ubezpieczenia).
Znaczenie Cesja (Assignment):
Słownik Cesja to przeniesienie praw własności, a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą cesja (ubezpieczenia).

Czym jest Cesja (ubezpieczenia znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: