Cesja (ubezpieczenia co to jest
Definicja Cesja (ubezpieczenia). Co oznacza wypłata odszkodowania albo jego części dokonana.

Czy przydatne?

Co to jest Cesja (ubezpieczenia)

Definicja CESJA (UBEZPIECZENIA): Zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), na przykład bankowi.

Znaczenie Czek Rozrachunkowy:
Słownik służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku cesja (ubezpieczenia).
Znaczenie Cena Monopolowa:
Słownik zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana poprzez monopol cesja (ubezpieczenia).
Znaczenie Cena Netto:
Słownik wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT cesja (ubezpieczenia).
Znaczenie Czek Bankierski:
Słownik trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi sposobność uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta cesja (ubezpieczenia).
Znaczenie Cykl Koniunkturalny:
Słownik zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej cesja (ubezpieczenia).

Czym jest Cesja (ubezpieczenia znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: