Cit co to jest
Definicja Cit. Co oznacza Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych. Co to jest Cit słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Cit

Definicja CIT: Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych.

Znaczenie Cena Dumpingowa:
Słownik służąca w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca wydatków produkcji cit.
Znaczenie Czeki (Cheque):
Słownik pisemne polecenie wydane bankowi poprzez właściciela rachunku , by wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych cit.
Znaczenie Controlling:
Słownik mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych cit.
Znaczenie Cena Netto:
Słownik wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT cit.
Znaczenie Cena:
Słownik dla nabywcy cenę stanowi łączna stawka zapłacona sprzedającemu za dany wytwór albo usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje i inne koszty cit.

Czym jest Cit znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: