Cit co to jest
Definicja Cit. Co oznacza Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych. Co to jest Cit słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Cit

Definicja CIT: Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych.

Znaczenie Cena Netto:
Słownik wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT cit.
Znaczenie Czynniki Produkcji:
Słownik zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu produkcji cit.
Znaczenie Cena Hurtowa:
Słownik cena sprzedaży oferowana poprzez przedsiębiorstwa handlu hurtowego; obejmuje cenę zbytu zwiększoną o marżę hurtową cit.
Znaczenie Czek Bankierski:
Słownik trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi sposobność uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta cit.
Znaczenie Cesja (Ubezpieczenia):
Słownik umowie ubezpieczeniowej stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), na cit.

Czym jest Cit znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: