Controlling co to jest
Definicja Controlling. Co oznacza mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu.

Czy przydatne?

Co to jest Controlling

Definicja CONTROLLING: mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych.

Znaczenie Cykl Koniunkturalny:
Słownik zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej controlling.
Znaczenie Cena Monopolowa:
Słownik zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana poprzez monopol controlling.
Znaczenie Cesja (Ubezpieczenia):
Słownik umowie ubezpieczeniowej stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), na controlling.
Znaczenie Czek Rozrachunkowy:
Słownik służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku controlling.
Znaczenie Cena Umowna:
Słownik występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się przez negocjacje pomiędzy producentem a odbiorcą controlling.

Czym jest Controlling znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: