Controlling co to jest
Definicja Controlling. Co oznacza mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu.

Czy przydatne?

Co to jest Controlling

Definicja CONTROLLING: mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych.

Znaczenie Cesja (Ubezpieczenia):
Słownik umowie ubezpieczeniowej stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), na controlling.
Znaczenie Cena Dumpingowa:
Słownik służąca w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca wydatków produkcji controlling.
Znaczenie Cesja (Assignment):
Słownik Cesja to przeniesienie praw własności, a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą controlling.
Znaczenie Czarna Gospodarka:
Słownik szara strefa, podziemna nie deklarowana do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia controlling.
Znaczenie Cena Brutto:
Słownik wartość towaru (usługi) wspólnie z naliczonym podatkiem VAT controlling.

Czym jest Controlling znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: