Controlling co to jest
Definicja Controlling. Co oznacza mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu.

Czy przydatne?

Co to jest Controlling

Definicja CONTROLLING: mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych.

Znaczenie Cykl Produkcyjny:
Słownik moment od rozpoczęcia procesu produkcyjnego do jego zakończenia; czas cyklu zależy między innymi od specyfiki produkcji, organizacji pracy, poziomu techniki czy poziomu koncentracji produkcji controlling co to jest.
Znaczenie Cena Dumpingowa:
Słownik służąca w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca wydatków produkcji controlling definicja.
Znaczenie Czek Bankierski:
Słownik trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi sposobność uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta controlling co znaczy.
Znaczenie Czynniki Produkcji:
Słownik zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu produkcji controlling słownik.
Znaczenie Cykl Koniunkturalny:
Słownik zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej controlling znaczenie.

Czym jest Controlling znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: