Controlling co to jest
Definicja Controlling. Co oznacza mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu.

Czy przydatne?

Co to jest Controlling

Definicja CONTROLLING: mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych.

Znaczenie Cena Detaliczna:
Słownik cena oferowana nabywcy za wyrób w punkcie sprzedaży controlling.
Znaczenie Cena Monopolowa:
Słownik zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana poprzez monopol controlling.
Znaczenie Czynniki Produkcji:
Słownik zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu produkcji controlling.
Znaczenie Czeki (Cheque):
Słownik pisemne polecenie wydane bankowi poprzez właściciela rachunku , by wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych controlling.
Znaczenie Czek Rozrachunkowy:
Słownik służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku controlling.

Czym jest Controlling znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: