Czarna Gospodarka co to jest
Definicja Czarna Gospodarka. Co oznacza działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej.

Czy przydatne?

Co to jest Czarna Gospodarka

Definicja CZARNA GOSPODARKA: szara strefa, "podziemna" nie deklarowana do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia.

Znaczenie Czek Rozrachunkowy:
Słownik służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku czarna gospodarka.
Znaczenie Czeki (Cheque):
Słownik pisemne polecenie wydane bankowi poprzez właściciela rachunku , by wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych czarna gospodarka.
Znaczenie Cykl Koniunkturalny:
Słownik zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej czarna gospodarka.
Znaczenie Cena Maksymalna:
Słownik ustalony poprzez kraj pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje czarna gospodarka.
Znaczenie Cena Monopolowa:
Słownik zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana poprzez monopol czarna gospodarka.

Czym jest Czarna Gospodarka znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: