Czarna Gospodarka co to jest
Definicja Czarna Gospodarka. Co oznacza działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej.

Czy przydatne?

Co to jest Czarna Gospodarka

Definicja CZARNA GOSPODARKA: szara strefa, "podziemna" nie deklarowana do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia.

Znaczenie Controlling:
Słownik mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych czarna gospodarka.
Znaczenie Czeki (Cheque):
Słownik pisemne polecenie wydane bankowi poprzez właściciela rachunku , by wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych czarna gospodarka.
Znaczenie Cena Maksymalna:
Słownik ustalony poprzez kraj pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje czarna gospodarka.
Znaczenie Cena Netto:
Słownik wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT czarna gospodarka.
Znaczenie Cesja (Assignment):
Słownik Cesja to przeniesienie praw własności, a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą czarna gospodarka.

Czym jest Czarna Gospodarka znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: