Dekapitalizacja co to jest
Definicja Dekapitalizacja. Co oznacza wskutek niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Dekapitalizacja

Definicja DEKAPITALIZACJA: zdarzenie zmniejszania się wartości środków trwałych wskutek niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości poprzez inwestycje.

Znaczenie Deflacja:
Słownik zdarzenie odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a również produkcji i zatrudnienia wskutek ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki dekapitalizacja.
Znaczenie Derywaty:
Słownik finansowe) podobne do papierów wartościowych, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych. Potwierdzają one uzyskanie poprzez nabywcę derywatu prawa do otrzymania w dekapitalizacja.
Znaczenie Denominacja:
Słownik obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania wynikać może z długotrwałej inflacji dekapitalizacja.
Znaczenie Dewizy:
Słownik należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy; tak zwany pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych dekapitalizacja.
Znaczenie Doubezpieczenie:
Słownik Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową dekapitalizacja.

Czym jest Dekapitalizacja znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: