Dekapitalizacja co to jest
Definicja Dekapitalizacja. Co oznacza wskutek niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Dekapitalizacja

Definicja DEKAPITALIZACJA: zdarzenie zmniejszania się wartości środków trwałych wskutek niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości poprzez inwestycje.

Znaczenie Dywidenda:
Słownik dochód akcjonariusza albo udziałowca firmy z posiadanych poprzez niego akcji albo udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku firmy dekapitalizacja.
Znaczenie Deponent:
Słownik Deponent to jest osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe dekapitalizacja.
Znaczenie Depozytariusz:
Słownik Depozytariuszem tytułujemy osobę fizyczną albo prawną przyjmującą depozyt rzeczowy albo pieniężny. W razie lokat terminowych depozytariuszem jest bank dekapitalizacja.
Znaczenie Doubezpieczenie:
Słownik Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową dekapitalizacja.
Znaczenie Deflacja:
Słownik zdarzenie odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a również produkcji i zatrudnienia wskutek ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki dekapitalizacja.

Czym jest Dekapitalizacja znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: