Denominacja co to jest
Definicja Denominacja. Co oznacza wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania.

Czy przydatne?

Co to jest Denominacja

Definicja DENOMINACJA: obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania wynikać może z długotrwałej inflacji.

Znaczenie Deponent:
Słownik Deponent to jest osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe denominacja.
Znaczenie Doubezpieczenie:
Słownik Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową denominacja.
Znaczenie Deflacja:
Słownik zdarzenie odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a również produkcji i zatrudnienia wskutek ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki denominacja.
Znaczenie Dywidenda:
Słownik dochód akcjonariusza albo udziałowca firmy z posiadanych poprzez niego akcji albo udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku firmy denominacja.
Znaczenie Dekapitalizacja:
Słownik zdarzenie zmniejszania się wartości środków trwałych wskutek niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości poprzez inwestycje denominacja.

Czym jest Denominacja znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: