Denominacja co to jest
Definicja Denominacja. Co oznacza wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania.

Czy przydatne?

Co to jest Denominacja

Definicja DENOMINACJA: obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania wynikać może z długotrwałej inflacji.

Znaczenie Dekapitalizacja:
Słownik zdarzenie zmniejszania się wartości środków trwałych wskutek niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości poprzez inwestycje denominacja.
Znaczenie Depozytariusz:
Słownik Depozytariuszem tytułujemy osobę fizyczną albo prawną przyjmującą depozyt rzeczowy albo pieniężny. W razie lokat terminowych depozytariuszem jest bank denominacja.
Znaczenie Dywidenda:
Słownik dochód akcjonariusza albo udziałowca firmy z posiadanych poprzez niego akcji albo udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku firmy denominacja.
Znaczenie Doubezpieczenie:
Słownik Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową denominacja.
Znaczenie Derywaty:
Słownik finansowe) podobne do papierów wartościowych, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych. Potwierdzają one uzyskanie poprzez nabywcę derywatu prawa do otrzymania w denominacja.

Czym jest Denominacja znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: