Deponent co to jest
Definicja Deponent. Co oznacza Deponent to jest osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują.

Czy przydatne?

Co to jest Deponent

Definicja DEPONENT: Deponent to jest osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe.

Znaczenie Denominacja:
Słownik obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania wynikać może z długotrwałej inflacji deponent.
Znaczenie Dewizy:
Słownik należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy; tak zwany pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych deponent.
Znaczenie Depozytariusz:
Słownik Depozytariuszem tytułujemy osobę fizyczną albo prawną przyjmującą depozyt rzeczowy albo pieniężny. W razie lokat terminowych depozytariuszem jest bank deponent.
Znaczenie Doubezpieczenie:
Słownik Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową deponent.
Znaczenie Dywidenda:
Słownik dochód akcjonariusza albo udziałowca firmy z posiadanych poprzez niego akcji albo udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku firmy deponent.

Czym jest Deponent znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: