Deponent co to jest
Definicja Deponent. Co oznacza Deponent to jest osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują.

Czy przydatne?

Co to jest Deponent

Definicja DEPONENT: Deponent to jest osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe.

Znaczenie Deflacja:
Słownik zdarzenie odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a również produkcji i zatrudnienia wskutek ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki deponent.
Znaczenie Dywidenda:
Słownik dochód akcjonariusza albo udziałowca firmy z posiadanych poprzez niego akcji albo udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku firmy deponent.
Znaczenie Derywaty:
Słownik finansowe) podobne do papierów wartościowych, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych. Potwierdzają one uzyskanie poprzez nabywcę derywatu prawa do otrzymania w deponent.
Znaczenie Dewizy:
Słownik należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy; tak zwany pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych deponent.
Znaczenie Dekapitalizacja:
Słownik zdarzenie zmniejszania się wartości środków trwałych wskutek niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości poprzez inwestycje deponent.

Czym jest Deponent znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: