Depozytariusz co to jest
Definicja Depozytariusz. Co oznacza przyjmującą depozyt rzeczowy albo pieniężny. W razie lokat.

Czy przydatne?

Co to jest Depozytariusz

Definicja DEPOZYTARIUSZ: Depozytariuszem tytułujemy osobę fizyczną albo prawną przyjmującą depozyt rzeczowy albo pieniężny. W razie lokat terminowych depozytariuszem jest bank.

Znaczenie Deponent:
Słownik Deponent to jest osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe depozytariusz.
Znaczenie Doubezpieczenie:
Słownik Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową depozytariusz.
Znaczenie Dekapitalizacja:
Słownik zdarzenie zmniejszania się wartości środków trwałych wskutek niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości poprzez inwestycje depozytariusz.
Znaczenie Derywaty:
Słownik finansowe) podobne do papierów wartościowych, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych. Potwierdzają one uzyskanie poprzez nabywcę derywatu prawa do otrzymania w depozytariusz.
Znaczenie Denominacja:
Słownik obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania wynikać może z długotrwałej inflacji depozytariusz.

Czym jest Depozytariusz znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: