Dewizy co to jest
Definicja Dewizy. Co oznacza płatniczy; tak zwany pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie.

Czy przydatne?

Co to jest Dewizy

Definicja DEWIZY: należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy; tak zwany pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych.

Znaczenie Derywaty:
Słownik finansowe) podobne do papierów wartościowych, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych. Potwierdzają one uzyskanie poprzez nabywcę derywatu prawa do otrzymania w dewizy.
Znaczenie Deponent:
Słownik Deponent to jest osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe dewizy.
Znaczenie Denominacja:
Słownik obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania wynikać może z długotrwałej inflacji dewizy.
Znaczenie Doubezpieczenie:
Słownik Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową dewizy.
Znaczenie Dywidenda:
Słownik dochód akcjonariusza albo udziałowca firmy z posiadanych poprzez niego akcji albo udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku firmy dewizy.

Czym jest Dewizy znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: