Dewizy co to jest
Definicja Dewizy. Co oznacza płatniczy; tak zwany pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie.

Czy przydatne?

Co to jest Dewizy

Definicja DEWIZY: należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy; tak zwany pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych.

Znaczenie Deflacja:
Słownik zdarzenie odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a również produkcji i zatrudnienia wskutek ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki dewizy.
Znaczenie Depozytariusz:
Słownik Depozytariuszem tytułujemy osobę fizyczną albo prawną przyjmującą depozyt rzeczowy albo pieniężny. W razie lokat terminowych depozytariuszem jest bank dewizy.
Znaczenie Denominacja:
Słownik obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania wynikać może z długotrwałej inflacji dewizy.
Znaczenie Doubezpieczenie:
Słownik Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową dewizy.
Znaczenie Dywidenda:
Słownik dochód akcjonariusza albo udziałowca firmy z posiadanych poprzez niego akcji albo udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku firmy dewizy.

Czym jest Dewizy znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: