Doubezpieczenie co to jest
Definicja Doubezpieczenie. Co oznacza ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia.

Czy przydatne?

Co to jest Doubezpieczenie

Definicja DOUBEZPIECZENIE: Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która powiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Znaczenie Dywidenda:
Słownik dochód akcjonariusza albo udziałowca firmy z posiadanych poprzez niego akcji albo udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku firmy doubezpieczenie.
Znaczenie Deponent:
Słownik Deponent to jest osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe doubezpieczenie.
Znaczenie Dekapitalizacja:
Słownik zdarzenie zmniejszania się wartości środków trwałych wskutek niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości poprzez inwestycje doubezpieczenie.
Znaczenie Denominacja:
Słownik obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej wykorzystania wynikać może z długotrwałej inflacji doubezpieczenie.
Znaczenie Derywaty:
Słownik finansowe) podobne do papierów wartościowych, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych. Potwierdzają one uzyskanie poprzez nabywcę derywatu prawa do otrzymania w doubezpieczenie.

Czym jest Doubezpieczenie znaczenie w Słownik finansowy D .

  • Dodano:
  • Autor: