Firma co to jest
Definicja Firma. Co oznacza przedsiębiorstwo; jest dobrem niematerialnym, lecz mającym wartość.

Czy przydatne?

Co to jest Firma

Definicja FIRMA: nazwa, pod którą osoba fizyczna albo prawna prowadzi przedsiębiorstwo; jest dobrem niematerialnym, lecz mającym wartość majątkową.

Znaczenie Faktoring Mieszany (Mixed Factoring):
Słownik występuje wówczas, gdy faktor kupuje wierzytelności faktoranta i oboje podzielone są ryzykiem. W umowie ustala się w jakich sytuacjach i w jakim stopniu ponoszą ryzyko niewypłacalności dłużnika firma.
Znaczenie Filar:
Słownik dział mechanizmu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.- zreformowany ZUS, II. - prywatne fundusze, III. - indywidualne formy dodatkowego ubezpieczenia firma.
Znaczenie Faktoring:
Słownik finansowania handlu zagranicznego. Bazuje na wykupie wierzytelności od zleceniodawcy. Faktor nie wykupuje wierzytelności obciążających dłużników zalegających ze spłatą, ale bieżące należności firma.
Znaczenie Fundusze Stabilnego Wzrostu:
Słownik zarządzający dążą do zapewnienia regularności uzyskiwanych dochodów. Kluczowe inwestycje to obligacje i bony skarbowe. Wybrane fundusze tego typu mają również pewną część swoich aktywów w akcjach firma.
Znaczenie Fiskus:
Słownik Kolokwialnie urząd skarbowy, skarb państwa firma.

Czym jest Firma znaczenie w Słownik finansowy F .

  • Dodano:
  • Autor: