Firma co to jest
Definicja Firma. Co oznacza przedsiębiorstwo; jest dobrem niematerialnym, lecz mającym wartość.

Czy przydatne?

Co to jest Firma

Definicja FIRMA: nazwa, pod którą osoba fizyczna albo prawna prowadzi przedsiębiorstwo; jest dobrem niematerialnym, lecz mającym wartość majątkową.

Znaczenie Franszyza:
Słownik Uzgodniona i zapisana w polisie stawka do wysokości której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie firma.
Znaczenie Fundusze Stabilnego Wzrostu:
Słownik zarządzający dążą do zapewnienia regularności uzyskiwanych dochodów. Kluczowe inwestycje to obligacje i bony skarbowe. Wybrane fundusze tego typu mają również pewną część swoich aktywów w akcjach firma.
Znaczenie Finanse Publiczne:
Słownik mechanizmy powiązane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów pieniężnych; na finanse publiczne składają się: budżety państwa i samorządowe i fundusze celowe firma.
Znaczenie Fundusze Iii Filaru:
Słownik lokowane są raczej w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa, w papiery wartościowe o niskim stopniu ryzyka, w tym papiery emitowane poprzez firma.
Znaczenie Faktura:
Słownik szczegółowy dokument sprzedaży firma.

Czym jest Firma znaczenie w Słownik finansowy F .

  • Dodano:
  • Autor: