Futures (kontrakt Terminowy co to jest
Definicja Futures (kontrakt Terminowy). Co oznacza sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony.

Czy przydatne?

Co to jest Futures (kontrakt Terminowy)

Definicja FUTURES (KONTRAKT TERMINOWY): instrument finansowy, będący rodzajem umowy, gdzie sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie, a kupujący zobowiązuje się kupić ten instrument za tę samą cenę, w tym samym terminie.

Znaczenie Fiskus:
Słownik Kolokwialnie urząd skarbowy, skarb państwa futures (kontrakt terminowy).
Znaczenie Faktoring:
Słownik finansowania handlu zagranicznego. Bazuje na wykupie wierzytelności od zleceniodawcy. Faktor nie wykupuje wierzytelności obciążających dłużników zalegających ze spłatą, ale bieżące należności futures (kontrakt terminowy).
Znaczenie Fundusze Iii Filaru:
Słownik lokowane są raczej w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa, w papiery wartościowe o niskim stopniu ryzyka, w tym papiery emitowane poprzez futures (kontrakt terminowy).
Znaczenie Faktura:
Słownik szczegółowy dokument sprzedaży futures (kontrakt terminowy).
Znaczenie Franszyza:
Słownik Uzgodniona i zapisana w polisie stawka do wysokości której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie futures (kontrakt terminowy).

Czym jest Futures (kontrakt Terminowy znaczenie w Słownik finansowy F .

  • Dodano:
  • Autor: