Gospodarka Komunalna co to jest
Definicja Gospodarka Komunalna. Co oznacza dział gospodarki narodowej, którego zadaniem jest.

Czy przydatne?

Co to jest Gospodarka Komunalna

Definicja GOSPODARKA KOMUNALNA: dział gospodarki narodowej, którego zadaniem jest zaspokajanie materialno-bytowych potrzeb ludności miast.

Znaczenie Gospodarka Nakazowa:
Słownik funkcjonowała w dwóch postaciach: w systemie komunistycznym (zw. gospodarką centralnie planowaną, nakazowo-rozdzielczą) i faszystowskim (zw. gospodarką dyrektywną, korporacyjną); mechanizm gospodarka komunalna.
Znaczenie Gospodarka Towarowa:
Słownik przeważa w gospodarce rynkowej; bazuje na wytwarzaniu produktów przeznaczonych do zamiany poprzez transakcje kupna-sprzedaży gospodarka komunalna.
Znaczenie Gospodarka Naturalna:
Słownik najniższy stopień rozwoju gospodarczego; wytwarzanie produktów przeznaczonych na bezpośrednie zaspokajanie potrzeb producentów gospodarka komunalna.
Znaczenie Gospodarka Narodowa:
Słownik całokształt podziału, obiegu i konsumpcji dóbr i usług w danym państwie i działalności prowadzonej w sferze produkcji gospodarka komunalna.
Znaczenie Granice Wzrostu:
Słownik definicja wprowadzone w 1972 roku określające skończone rozmiary zasobów globu ziemskiego; przewiduje nieuchronny kres dotychczasowych form wzrostu gospodarczego gospodarka komunalna.

Czym jest Gospodarka Komunalna znaczenie w Słownik finansowy G .

  • Dodano:
  • Autor: