Gospodarstwo Domowe co to jest
Definicja Gospodarstwo Domowe. Co oznacza sobą najczęściej więzami rodzinnymi i razem utrzymujących.

Czy przydatne?

Co to jest Gospodarstwo Domowe

Definicja GOSPODARSTWO DOMOWE: baza ekonomiczna jednostki albo ekipy osób powiązanych ze sobą najczęściej więzami rodzinnymi i razem utrzymujących się; w ramach gospodarstw domowych wykonywane są ekonomiczne funkcje rodziny.

Znaczenie Gospodarka Narodowa:
Słownik całokształt podziału, obiegu i konsumpcji dóbr i usług w danym państwie i działalności prowadzonej w sferze produkcji gospodarstwo domowe.
Znaczenie Gospodarka Naturalna:
Słownik najniższy stopień rozwoju gospodarczego; wytwarzanie produktów przeznaczonych na bezpośrednie zaspokajanie potrzeb producentów gospodarstwo domowe.
Znaczenie Gospodarka Światowa:
Słownik mechanizm powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych pomiędzy gospodarkami narodowymi różnych państw gospodarstwo domowe.
Znaczenie Gospodarka Komunalna:
Słownik dział gospodarki narodowej, którego zadaniem jest zaspokajanie materialno-bytowych potrzeb ludności miast gospodarstwo domowe.
Znaczenie Gospodarka Nakazowa:
Słownik funkcjonowała w dwóch postaciach: w systemie komunistycznym (zw. gospodarką centralnie planowaną, nakazowo-rozdzielczą) i faszystowskim (zw. gospodarką dyrektywną, korporacyjną); mechanizm gospodarstwo domowe.

Czym jest Gospodarstwo Domowe znaczenie w Słownik finansowy G .

  • Dodano:
  • Autor: