Hipoteka co to jest
Definicja Hipoteka. Co oznacza ustanowione pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem poprzez wpis do.

Czy przydatne?

Co to jest Hipoteka

Definicja HIPOTEKA: Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem poprzez wpis do księgi wieczystej, określone w formie aktu notarialnego. Hipoteka zabezpiecza wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swych praw do danej nieruchomości nawet przy zmianie właściciela. Jej obiektem może również spółdzielcze, własnościowe, prawo do lokalu mieszkalnego albo użytkowego, pod warunkiem wpisania do księgi wieczystej, a również prawo wieczystego użytkowania gruntów, stanowiących własność skarbu państwa. W bankowości hipoteka jest metodą zabezpieczenia wierzytelności banku, w szczególności kredytów hipotecznych. Hipotekę może ustanowić właściciel nieruchomości niezależnie od tego czy jest on dłużnikiem banku. Jeśli ustanawiana jest poprzez kredytobiorcę, który odpowiada za spłatę kredytu całym swoim dorobkiem, wtedy hipoteka służy wzmocnieniu zabezpieczenia wierzytelności banku; jeśli hipotekę ustanowi osoba trzecia, to odpowiada tylko z obciążonej nieruchomości. Hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne i jest wyrażana w określonej sumie pieniężnej, nie mniej jednak, zabezpiecza prócz należności głównej, również nieprzedawnione odsetki i wydatki postępowania egzekucyjnego wierzyciela (banku). Regulaminy o hipotece nie zabraniają ustanawiania następnych hipotek na nieruchomości, nawet jeżeli wartość danej nieruchomości jest od nich niższa i występuje prawdopodobieństwo, iż część wierzycieli nie zostanie zaspokojona. Ponadto wierzyciel hipoteczny nie musi wyrazić zgody na dalsze zapisy w księgach wieczystych, a właściciel nieruchomości nie ma obowiązku powiadamiania go dokonaniu tego obciążenia.

Znaczenie Hossa (Inaczej Rynek Byka):
Słownik termin oznaczający długookresowy przyrost kursu, moment dobrej koniunktury hipoteka co to jest.

Czym jest Hipoteka znaczenie w Słownik finansowy H .

  • Dodano:
  • Autor: