Hossa (inaczej Rynek Byka co to jest
Definicja Hossa (inaczej Rynek Byka). Co oznacza termin oznaczający długookresowy przyrost kursu.

Czy przydatne?

Co to jest Hossa (inaczej Rynek Byka)

Definicja HOSSA (INACZEJ RYNEK BYKA): termin oznaczający długookresowy przyrost kursu, moment dobrej koniunktury.

Znaczenie Hipoteka:
Słownik ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem poprzez wpis do księgi wieczystej, określone w formie aktu notarialnego. Hipoteka zabezpiecza wierzycielowi hossa (inaczej rynek byka).

Czym jest Hossa (inaczej Rynek Byka znaczenie w Słownik finansowy H .

  • Dodano:
  • Autor: