Import co to jest
Definicja Import. Co oznacza przywóz towarów albo usług z zagranicy. Co to jest Import słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Import

Definicja IMPORT: przywóz towarów albo usług z zagranicy.

Znaczenie Inflacja Strukturalna:
Słownik zdarzenie spowodowane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do struktury popytu import.
Znaczenie Interwencjonizm:
Słownik narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę w jej makroskali import.
Znaczenie Inflacja:
Słownik się poprzez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z sporą stratą wartości pieniądza. Występuje wówczas spory przyrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza i import.
Znaczenie Inflacja Kosztowa:
Słownik inflacja spowodowana wzrostem wydatków produkcji import.
Znaczenie Inwestor Strategiczny:
Słownik osoba fizyczna albo prawna posiadająca więcej niż 50 procent akcji spółki; dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi i kwalifikacjami zgodnymi z zakresem działania danej spółki import.

Czym jest Import znaczenie w Słownik finansowy I .

  • Dodano:
  • Autor: