Inflacja co to jest
Definicja Inflacja. Co oznacza cen w gospodarce narodowej, połączonym z sporą stratą wartości.

Czy przydatne?

Co to jest Inflacja

Definicja INFLACJA: jest utrzymującym się poprzez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z sporą stratą wartości pieniądza. Występuje wówczas spory przyrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza i ucieczki od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych. Jeśli mechanizmom inflacyjnym towarzyszy stagnacja gospodarcza mówi się o stagflacji, z kolei w razie wystąpienia recesji gospodarczej o slumpflacji.

Znaczenie Interwencjonizm:
Słownik narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę w jej makroskali inflacja.
Znaczenie Inwestycje:
Słownik nakłady ponoszone dla powstania albo powiększenia środków trwałych, przyczyniające się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług inflacja.
Znaczenie Inflacja Strukturalna:
Słownik zdarzenie spowodowane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do struktury popytu inflacja.
Znaczenie Inflacja Popytu:
Słownik inflacja spowodowana poprzez nadwyżkę popytu nad podażą dóbr i usług inflacja.
Znaczenie Import:
Słownik przywóz towarów albo usług z zagranicy inflacja.

Czym jest Inflacja znaczenie w Słownik finansowy I .

  • Dodano:
  • Autor: