Inflacja Strukturalna co to jest
Definicja Inflacja Strukturalna. Co oznacza zdarzenie spowodowane zbyt wolnym dostosowywaniem się.

Czy przydatne?

Co to jest Inflacja Strukturalna

Definicja INFLACJA STRUKTURALNA: zdarzenie spowodowane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do struktury popytu.

Znaczenie Import:
Słownik przywóz towarów albo usług z zagranicy inflacja strukturalna.
Znaczenie Inwestycje:
Słownik nakłady ponoszone dla powstania albo powiększenia środków trwałych, przyczyniające się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług inflacja strukturalna.
Znaczenie Interwencjonizm:
Słownik narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę w jej makroskali inflacja strukturalna.
Znaczenie Interwencja:
Słownik ingerencja jednego państwa w kwestie dotyczące polityki wewnętrznej i zagrancznej innego państwa inflacja strukturalna.
Znaczenie Inwestor Strategiczny:
Słownik osoba fizyczna albo prawna posiadająca więcej niż 50 procent akcji spółki; dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi i kwalifikacjami zgodnymi z zakresem działania danej spółki inflacja strukturalna.

Czym jest Inflacja Strukturalna znaczenie w Słownik finansowy I .

  • Dodano:
  • Autor: