Interwencjonizm co to jest
Definicja Interwencjonizm. Co oznacza narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę w jej.

Czy przydatne?

Co to jest Interwencjonizm

Definicja INTERWENCJONIZM: narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę w jej makroskali.

Znaczenie Inflacja Strukturalna:
Słownik zdarzenie spowodowane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do struktury popytu interwencjonizm.
Znaczenie Inflacja:
Słownik się poprzez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z sporą stratą wartości pieniądza. Występuje wówczas spory przyrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza i interwencjonizm.
Znaczenie Inwestycje:
Słownik nakłady ponoszone dla powstania albo powiększenia środków trwałych, przyczyniające się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług interwencjonizm.
Znaczenie Import:
Słownik przywóz towarów albo usług z zagranicy interwencjonizm.
Znaczenie Interwencja:
Słownik ingerencja jednego państwa w kwestie dotyczące polityki wewnętrznej i zagrancznej innego państwa interwencjonizm.

Czym jest Interwencjonizm znaczenie w Słownik finansowy I .

  • Dodano:
  • Autor: