Klauzule Ubezpieczeniowe co to jest
Definicja Klauzule Ubezpieczeniowe. Co oznacza ograniczać, rozszerzać albo zamieniać zakres ochrony.

Czy przydatne?

Co to jest Klauzule Ubezpieczeniowe

Definicja KLAUZULE UBEZPIECZENIOWE: Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać albo zamieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Osoba ubezpieczająca powinna zwrócić szczególną uwagę na część poświęconą wyłączeniom odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Znaczenie Korekta Finansowa (Financial Correction):
Słownik indywidualnych bądż systemowych nieprawidłowości. Bazuje na anulowaniu całości albo części wkładu Wspólnoty, który może być ponownie wykorzystany, po konsultacjach z Komisją, w ramach innego klauzule ubezpieczeniowe.
Znaczenie Koniunktura:
Słownik splot okoliczności wywierający znaczący wpływ na warunki ekonomiczne klauzule ubezpieczeniowe.
Znaczenie Kurs:
Słownik cena papierów wartościowych na giełdzie, regularnie różna od ich wartości nominalnej klauzule ubezpieczeniowe.
Znaczenie Kredyt W Rachunku:
Słownik jest rodzaj kredytu krótkoterminowego udzielanego bezpośrednio w rachunku. Kredytowanie w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym jest korzystne dla banku i kredytobiorcy bo upraszcza czynności banku klauzule ubezpieczeniowe.
Znaczenie Koszty Kwalifikowalne (Total Eligible Cost):
Słownik wydatki wykonania projektu, które kwalifikują się do refundacji ze środków Funduszy Strukturalnych klauzule ubezpieczeniowe.

Czym jest Klauzule Ubezpieczeniowe znaczenie w Słownik finansowy K .

  • Dodano:
  • Autor: