Korekta Finansowa (financial co to jest
Definicja Korekta Finansowa (financial Correction). Co oznacza nieprawidłowości. Bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest Korekta Finansowa (financial Correction)

Definicja KOREKTA FINANSOWA (FINANCIAL CORRECTION): służąca po wykryciu indywidualnych bądż systemowych nieprawidłowości. Bazuje na anulowaniu całości albo części wkładu Wspólnoty, który może być ponownie wykorzystany, po konsultacjach z Komisją, w ramach innego projektu.

Znaczenie Klauzule Ubezpieczeniowe:
Słownik polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać albo zamieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Osoba ubezpieczająca powinna zwrócić szczególną uwagę na część poświęconą wyłączeniom korekta finansowa (financial correction).
Znaczenie Kredyt Bankowy:
Słownik ruchu kapitału pożyczkowego. Banki przez udzielanie kredytów wprowadzają do obiegu kapitał, które przedtem zostały zebrane w formie depozytów bankowych. Każde udzielenie kredytu zasila obieg nowym korekta finansowa (financial correction).
Znaczenie Kwota Wykupu:
Słownik stawka (proporcjonalna do minionego okresu ubezpieczenia), którą osoba posiadająca długoterminową polisę na życie otrzymuje w chwili rezygnacji z dalszej ochrony towarzystwa korekta finansowa (financial correction).
Znaczenie Konto:
Słownik rachunek dwustronny wykorzystywany do rejestracji zmian majątkowych wyrażonych w pieniądzu. W bankowości rachunek wykazujący stan środków pieniężnych klienta umieszczonych w danym banku. W umowie korekta finansowa (financial correction).
Znaczenie Kurs Walutowy:
Słownik wartość waluty danego państwie wyrażona w walucie obcej, na przykład 1 euro = 4 zł korekta finansowa (financial correction).

Czym jest Korekta Finansowa (financial znaczenie w Słownik finansowy K .

  • Dodano:
  • Autor: