Koszty Kwalifikowalne (total co to jest
Definicja Koszty Kwalifikowalne (total Eligible Cost). Co oznacza wydatki wykonania projektu, które.

Czy przydatne?

Co to jest Koszty Kwalifikowalne (total Eligible Cost)

Definicja: wydatki wykonania projektu, które kwalifikują się do refundacji ze środków Funduszy Strukturalnych.

Czym jest Koszty Kwalifikowalne (total Eligible Cost) znaczenie w Słownik finansowy K .