Leasing co to jest
Definicja Leasing. Co oznacza finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do.

Czy przydatne?

Co to jest Leasing

Definicja: jest umową cywilno-prawną, na mocy której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe).

Czym jest Leasing znaczenie w Słownik finansowy L .