Lokata Dynamiczna co to jest
Definicja Lokata Dynamiczna (progresywna). Co oznacza depozytu bankowego oprocentowanego.

Czy przydatne?

Co to jest Lokata Dynamiczna (progresywna)

Definicja LOKATA DYNAMICZNA (PROGRESYWNA): Lokata dynamiczna to jest kolokwialna nazwa terminowego depozytu bankowego oprocentowanego progresywnie, co znaczy iż stopa procentowa wzrasta wraz długością utrzymywania depozytu. Najczęściej przyjmuje się 14- i 30-dniowe szczeble wzrostu stopy procentowej, przy deklarowanym okresie lokowania od 3 do 12 miesięcy. W razie wycofania depozytu, przed deklarowanym terminem deponent otrzymuje odsetki odpowiednie do okresu utrzymywania depozytu.

Znaczenie Lokata Rentierska:
Słownik rodzajem lokat terminowych jest lokata rentierska, której charakterystyczną właściwością to jest, że naliczane od niej odsetki nie podlegają kapitalizacji ale są do dyspozycji właściciela rachunku lokata dynamiczna (progresywna).
Znaczenie Libor (London Interbank Offered Rate):
Słownik stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie poprzez 4 kluczowe banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster lokata dynamiczna (progresywna).
Znaczenie Leasing Finansowy:
Słownik leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla Leasingobiorcy część finansowa rat leasingowych lokata dynamiczna (progresywna).
Znaczenie Leasing:
Słownik prawną, na mocy której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe lokata dynamiczna (progresywna).
Znaczenie Leasing Operacyjny:
Słownik leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, z kolei raty leasingowe stanowią wydatek uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy lokata dynamiczna (progresywna).

Czym jest Lokata Dynamiczna znaczenie w Słownik finansowy L .

  • Dodano:
  • Autor: