Memorandum Finansowe co to jest
Definicja Memorandum Finansowe (financing Memorandum). Co oznacza adresatem pomocy, w ramach.

Czy przydatne?

Co to jest Memorandum Finansowe (financing Memorandum)

Definicja: Umowa między Komisją Europejską i państwem, będącym adresatem pomocy, w ramach funduszy przedakcesyjnych i Funduszu Spójności wyznaczająca cele i zasięg danego programu pomocowego. Podpisanie memorandum kończy fazę programowania i zaczyna fazę wdrażania.

Czym jest Memorandum Finansowe (financing Memorandum) znaczenie w Słownik finansowy M .