Obligacja co to jest
Definicja Obligacja. Co oznacza dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do.

Czy przydatne?

Co to jest Obligacja

Definicja OBLIGACJA: papier wartościowy stwierdzający, iż emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Znaczenie Okres Odsetkowy (Interest Period):
Słownik czas wyrażany jako liczba dni albo jako różnica dwóch dat, za który bank nalicza odsetki od kapitału obligacja.
Znaczenie Ofe (Otwarty Fundusz Emerytalny):
Słownik drugiego filaru nowego mechanizmu emerytalnego. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków zgromadzonych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na obligacja.
Znaczenie Opcja Zakupu:
Słownik to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie po z góry określonej cenie obligacja.
Znaczenie Obligatariusz:
Słownik nabywca obligacji obligacja.
Znaczenie Odsetki:
Słownik banku kosztem pozyskania kapitałów (na przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądż także przychodem powstałym wskutek udostępniania poprzez bank kapitałów (((na obligacja.

Czym jest Obligacja znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: