Obligacja co to jest
Definicja Obligacja. Co oznacza dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do.

Czy przydatne?

Co to jest Obligacja

Definicja OBLIGACJA: papier wartościowy stwierdzający, iż emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Znaczenie Opcja:
Słownik dokonania pewnej transakcji w danym czasie - na przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po określonej cenie. Innymi słowy to jest instrument finansowy dający nabywcy prawo, ale obligacja.
Znaczenie Opcja Europejska:
Słownik to opcja która może zostać zrealizowana tylko w jednym określonym terminie obligacja.
Znaczenie Ofe (Otwarty Fundusz Emerytalny):
Słownik drugiego filaru nowego mechanizmu emerytalnego. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków zgromadzonych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na obligacja.
Znaczenie Odszkodowanie:
Słownik Stawka, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, iż ryzyko jej wystąpienia objęte było umową obligacja.
Znaczenie Odsetki:
Słownik banku kosztem pozyskania kapitałów (na przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądż także przychodem powstałym wskutek udostępniania poprzez bank kapitałów (((na obligacja.

Czym jest Obligacja znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: