Odsetki co to jest
Definicja Odsetki. Co oznacza przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec.

Czy przydatne?

Co to jest Odsetki

Definicja ODSETKI: Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (na przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądż także przychodem powstałym wskutek udostępniania poprzez bank kapitałów (((na przykład kredyty). Na wysokość odsetek pobieranych albo płaconych ma wpływ wysokość stopy procentowej i rozmiar kapitału i chwilę na jaki został on udostępniony. Wyróżnia się trzy rodzaje metod obliczania odsetek: 1. odsetki proste, obliczane od podstawy oprocentowania (kapitału) po upływie okresu na jaki została złożona lokata bądż udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu, 2. odsetki składane, po okresie oprocentowania obliczone odsetki dolicza się do kapitału i następuje kapitalizacja odsetek, a od powiększonej sumy oblicza odsetki za kolejny moment oprocentowania; przy tej metodzie obliczania odsetek ich wysokość sukcesywnie wzrasta, bo są obliczane od coraz wyższej podstawy oprocentowania, 3. dyskonto, a więc potrącenie odsetek z góry za cały moment obliczeniowy.

Znaczenie Obligacja:
Słownik papier wartościowy stwierdzający, iż emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia odsetki.
Znaczenie Opcja Zakupu:
Słownik to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie po z góry określonej cenie odsetki.
Znaczenie Opcja Europejska:
Słownik to opcja która może zostać zrealizowana tylko w jednym określonym terminie odsetki.
Znaczenie Obligatariusz:
Słownik nabywca obligacji odsetki.
Znaczenie Opcja:
Słownik dokonania pewnej transakcji w danym czasie - na przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po określonej cenie. Innymi słowy to jest instrument finansowy dający nabywcy prawo, ale odsetki.

Czym jest Odsetki znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: