Odsetki co to jest
Definicja Odsetki. Co oznacza przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec.

Czy przydatne?

Co to jest Odsetki

Definicja: Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (na przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądż także przychodem powstałym wskutek udostępniania poprzez bank kapitałów (((na przykład kredyty). Na wysokość odsetek pobieranych albo płaconych ma wpływ wysokość stopy procentowej i rozmiar kapitału i chwilę na jaki został on udostępniony. Wyróżnia się trzy rodzaje metod obliczania odsetek: 1. odsetki proste, obliczane od podstawy oprocentowania (kapitału) po upływie okresu na jaki została złożona lokata bądż udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu, 2. odsetki składane, po okresie oprocentowania obliczone odsetki dolicza się do kapitału i następuje kapitalizacja odsetek, a od powiększonej sumy oblicza odsetki za kolejny moment oprocentowania; przy tej metodzie obliczania odsetek ich wysokość sukcesywnie wzrasta, bo są obliczane od coraz wyższej podstawy oprocentowania, 3. dyskonto, a więc potrącenie odsetek z góry za cały moment obliczeniowy.

Czym jest Odsetki znaczenie w Słownik finansowy O .