Odszkodowanie co to jest
Definicja Odszkodowanie. Co oznacza przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod.

Czy przydatne?

Co to jest Odszkodowanie

Definicja ODSZKODOWANIE: Stawka, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, iż ryzyko jej wystąpienia objęte było umową.

Znaczenie Obligatariusz:
Słownik nabywca obligacji odszkodowanie.
Znaczenie Ofe (Otwarty Fundusz Emerytalny):
Słownik drugiego filaru nowego mechanizmu emerytalnego. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków zgromadzonych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na odszkodowanie.
Znaczenie Opcja Europejska:
Słownik to opcja która może zostać zrealizowana tylko w jednym określonym terminie odszkodowanie.
Znaczenie Opcja:
Słownik dokonania pewnej transakcji w danym czasie - na przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po określonej cenie. Innymi słowy to jest instrument finansowy dający nabywcy prawo, ale odszkodowanie.
Znaczenie Obligacja:
Słownik papier wartościowy stwierdzający, iż emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia odszkodowanie.

Czym jest Odszkodowanie znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: