Odszkodowanie co to jest
Definicja Odszkodowanie. Co oznacza przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod.

Czy przydatne?

Co to jest Odszkodowanie

Definicja ODSZKODOWANIE: Stawka, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, iż ryzyko jej wystąpienia objęte było umową.

Znaczenie Okres Odsetkowy (Interest Period):
Słownik czas wyrażany jako liczba dni albo jako różnica dwóch dat, za który bank nalicza odsetki od kapitału odszkodowanie.
Znaczenie Opcja:
Słownik dokonania pewnej transakcji w danym czasie - na przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po określonej cenie. Innymi słowy to jest instrument finansowy dający nabywcy prawo, ale odszkodowanie.
Znaczenie Odsetki:
Słownik banku kosztem pozyskania kapitałów (na przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądż także przychodem powstałym wskutek udostępniania poprzez bank kapitałów (((na odszkodowanie.
Znaczenie Opcja Europejska:
Słownik to opcja która może zostać zrealizowana tylko w jednym określonym terminie odszkodowanie.
Znaczenie Obligacja:
Słownik papier wartościowy stwierdzający, iż emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia odszkodowanie.

Czym jest Odszkodowanie znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: