Okres Odsetkowy (interest co to jest
Definicja Okres Odsetkowy (interest Period). Co oznacza czas wyrażany jako liczba dni albo jako.

Czy przydatne?

Co to jest Okres Odsetkowy (interest Period)

Definicja OKRES ODSETKOWY (INTEREST PERIOD): czas wyrażany jako liczba dni albo jako różnica dwóch dat, za który bank nalicza odsetki od kapitału.

Znaczenie Opcja Europejska:
Słownik to opcja która może zostać zrealizowana tylko w jednym określonym terminie okres odsetkowy (interest period).
Znaczenie Odszkodowanie:
Słownik Stawka, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, iż ryzyko jej wystąpienia objęte było umową okres odsetkowy (interest period).
Znaczenie Opcja Zakupu:
Słownik to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie po z góry określonej cenie okres odsetkowy (interest period).
Znaczenie Obligatariusz:
Słownik nabywca obligacji okres odsetkowy (interest period).
Znaczenie Opcja:
Słownik dokonania pewnej transakcji w danym czasie - na przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po określonej cenie. Innymi słowy to jest instrument finansowy dający nabywcy prawo, ale okres odsetkowy (interest period).

Czym jest Okres Odsetkowy (interest znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: