Okres Odsetkowy (interest co to jest
Definicja Okres Odsetkowy (interest Period). Co oznacza czas wyrażany jako liczba dni albo jako.

Czy przydatne?

Co to jest Okres Odsetkowy (interest Period)

Definicja OKRES ODSETKOWY (INTEREST PERIOD): czas wyrażany jako liczba dni albo jako różnica dwóch dat, za który bank nalicza odsetki od kapitału.

Znaczenie Obligatariusz:
Słownik nabywca obligacji okres odsetkowy (interest period).
Znaczenie Odszkodowanie:
Słownik Stawka, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, iż ryzyko jej wystąpienia objęte było umową okres odsetkowy (interest period).
Znaczenie Obligacja:
Słownik papier wartościowy stwierdzający, iż emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia okres odsetkowy (interest period).
Znaczenie Odsetki:
Słownik banku kosztem pozyskania kapitałów (na przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądż także przychodem powstałym wskutek udostępniania poprzez bank kapitałów (((na okres odsetkowy (interest period).
Znaczenie Opcja Zakupu:
Słownik to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie po z góry określonej cenie okres odsetkowy (interest period).

Czym jest Okres Odsetkowy (interest znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: