Opcja co to jest
Definicja Opcja. Co oznacza przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po.

Czy przydatne?

Co to jest Opcja

Definicja OPCJA: to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie - na przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po określonej cenie. Innymi słowy to jest instrument finansowy dający nabywcy prawo, ale nie wymóg żądania od sprzedawcy spełnienia świadczenia, na które opiewa opcja.

Znaczenie Opcja Zakupu:
Słownik to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie po z góry określonej cenie opcja.
Znaczenie Obligacja:
Słownik papier wartościowy stwierdzający, iż emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia opcja.
Znaczenie Ofe (Otwarty Fundusz Emerytalny):
Słownik drugiego filaru nowego mechanizmu emerytalnego. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków zgromadzonych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na opcja.
Znaczenie Opcja Europejska:
Słownik to opcja która może zostać zrealizowana tylko w jednym określonym terminie opcja.
Znaczenie Odsetki:
Słownik banku kosztem pozyskania kapitałów (na przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądż także przychodem powstałym wskutek udostępniania poprzez bank kapitałów (((na opcja.

Czym jest Opcja znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: