Opcja co to jest
Definicja Opcja. Co oznacza przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po.

Czy przydatne?

Co to jest Opcja

Definicja: to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie - na przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po określonej cenie. Innymi słowy to jest instrument finansowy dający nabywcy prawo, ale nie wymóg żądania od sprzedawcy spełnienia świadczenia, na które opiewa opcja.

Czym jest Opcja znaczenie w Słownik finansowy O .