Opcja co to jest
Definicja Opcja. Co oznacza przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po.

Czy przydatne?

Co to jest Opcja

Definicja OPCJA: to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie - na przykład zakupu albo sprzedaży pewnych papierów wartościowych po określonej cenie. Innymi słowy to jest instrument finansowy dający nabywcy prawo, ale nie wymóg żądania od sprzedawcy spełnienia świadczenia, na które opiewa opcja.

Znaczenie Obligacja:
Słownik papier wartościowy stwierdzający, iż emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia opcja.
Znaczenie Okres Odsetkowy (Interest Period):
Słownik czas wyrażany jako liczba dni albo jako różnica dwóch dat, za który bank nalicza odsetki od kapitału opcja.
Znaczenie Odszkodowanie:
Słownik Stawka, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, iż ryzyko jej wystąpienia objęte było umową opcja.
Znaczenie Obligatariusz:
Słownik nabywca obligacji opcja.
Znaczenie Opcja Zakupu:
Słownik to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie po z góry określonej cenie opcja.

Czym jest Opcja znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: